Get Adobe Flash player
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ เมืองพัทยา
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ เมืองพัทยา
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ เมืองเชียงใหม่
ส่วนลด ล่องเรือเจ้าพระยา พร้อมดินเนอร์แบบบุฟเฟต์
ส่วนลด โรงแรม & รีสอร์ท ทั่วประเทศไทย
Hot Promotions of the monthly
>>> ยิ่งใช้ ยิ่งได้ <<< รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย ในการพักผ่อน
  เชียงใหม่ เมืองอารยธรรมล้านนา แห่งการท่องเที่ยว...ไม่ไปไม่รู้ จากเมืองสู่ธรรมชาติ   
   DSF1310พพธภณฑสถานแหงชาตเชยงใหม 1409803659 1278387738 11  
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาค อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา มีรูปทรงเป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ตรงยอดจั่วประดับด้วยกาแลซึ่งเป็นแบบศิลปะตกแต่งพื้นเมืองล้านนา      
       
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516  ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุงทั้งเนื้อหาการจัดแสดง อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำภาคอย่างแท้จริง ส่วนจัดแสดงแบ่งเป็น2ชั้น ชั้นละ3ส่วน โดยรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาและชาวเขาเผ่าต่างๆ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ยังจะได้ศึกษาจากเนื้อหานิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวและหลักฐานภูมิเดิมก่อนมาเป็นแผ่นดินล้านนา การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่น่าสนใจของเผ่าลัวะ และหริภุญไชยรัฐแรกของภาคเหนือ ต่อเนื่องมาจนถึงการสถาปนานครเชียงใหม่ เรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักรล้านนา จากนั้นเข้าสู่ยุคของนครเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสยาม การค้า และเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม ตลอดจนแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนในชั้นล่างอีกด้วย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ใกล้ๆ กับวัดเจ็ดยอด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์และวันอังคาร ช่วงวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาฟรี  
  artinparadise2 artinparadise 1373612126   
  Art in Paradise : Illusion Art Museum พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ  Art in Paradise : Illusion Art Museum พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณจาง คยู ซุค (Mr. Jang Kyu Suk) ชาวเกาหลีใต้ เป็นผู้สร้างสรรค์และรวบรวมผลงานศิลปะร่วมกับจิตรกรชาวเกาหลีมืออาชีพที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศกว่า 10 ท่าน โดยใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้ หรือที่เรียกว่า Illusion Art ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด (Interactive Art) ให้ความรู้สึกเหมือนจริงเสมือนกับคุณได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมที่สวยงาม (Realistic Art)  ในพิพิธภัณฑ์นี้แบ่งภาพวาดออกไปแต่ละแนวและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเป็น 8 โซน ได้แก่ โซน AQUA ภาพวาดโลกใต้ทะเลให้เราได้ท่องดินแดนใต้สมุทรโซน ZOO สวนสัตว์โซน DINOSAUR สัตว์โลกล้านปีโซน SURREALISM ศิลปะเหนือจริงโซน CLASSIC ART ศิลปะยุคคลาสสิก ที่คุณก็เป็นศิลปินชื่อก้องโลกได้โซน LANNA (ลานนา) เพลิน ๆ กับวัฒนธรรมล้ำค่าโซน THAI ประเพณีไทย ซึ่งประกอบไปด้วยภาพการละเล่นของไทยที่สวยงาม และโซน EGYPTIAN อียิปต์โบราณ ให้คุณได้ท่องโลกเปิดประตูไปสู่ดินแดนลี้ลับ ซึ่งคุณสามารถเลือกถ่ายรูปตามความชอบตามแนวที่คุณสนใจได้หลากหลาย  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 199/9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ห้างสรรพสินค้าสีสวนเก่า) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ส่วนบัตรเข้าชมนั้น  (ปิดเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเวลา 19.30 น.)  
  DSC 0300 Cover-620x392 ชมชนวดเกต  
  ชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนโบราณ โดยรวมผู้คนจากหลายเชื้อชาติทั้งชาวจีน ฝรั่งและชาวพื้นเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก วัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนแห่งนี้ถูกสะท้อนผ่านรูปแบบของสถาปัตยกรรมชาติต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ภายในชุมชนมีวัดเกตุการามเป็นศูนย์กลางระหว่างแต่ละชุมชน แต่เดิมก่อนที่จะมีรถไฟมาถึง ชุมชนวัดพระเกตเคยเป็นท่าน้ำที่สำคัญของการเดินทางระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์(กรุงเทพมหานคร) ถึงจังหวัดเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ ทางตอนใต้ลงไป ต่อมาในปี พ.ศ.2339 ภายหลังการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมีการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นอย่างจริงจัง ย่านวัดเกตุจึงเริ่มมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น   สถานที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณแห่งนี้อยู่ ณ พิพิธภัณฑ์วัดเกต ภายในวัดเกต-การาม โดยมีการจัดแสดงทั้งสมบัติดั้งเดิมของวัด เช่น ช่อฟ้า ใบระกาซึ่งเป็นไม้แกะสลักจากโบสถ์เดิม ถ้วยชามฝาจีบ ภาชนะต่างๆ เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5324 8604 หรือ 0 5324 8607  ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวมความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศาสนาที่มีความหลากหลายในแต่ละยุคสมัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกลิ่นไอวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้จากอาคารบ้านเรือนที่งดงามตลอดสองฟากถนน เช่น บ้านอรพินทร์ บ้านสี่เสาหกเสา บ้านท่าชาติ โดยตลอดเส้นทางก็จะมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และขนมดั้งเดิมชื่อดังให้เลือกลิ้มลองความอร่อยได้อีกด้วย เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมูสูตรลุงจรและขนมตาลตระกูลเข็มเพชร์  
  DSC 0143 resize-1 5 19  
 

ถนนคนเดิน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เทศบาลเชียงใหม่ จะปิดถนนส่วนหนึ่งในเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าหัตถกรรมมาวางขาย ถนนคนเดินที่นี่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจากทุกภาคและชาวต่างประเทศหลากหลายภาษาทั้งยุโรป เอเชีย ถนนคนเดินที่เชียงใหม่มี 4แห่งด้วยกันคือ

1.ถนนคนเดินวัวลาย อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนวัวลายเป็นส่วนใหญ่ จึงมีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทำเครื่องเงิน ซึ่งทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกสรร

2.ถนนคนเดินท่าแพ อยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ หากมาเยือนในช่วงอากาศหนาว ๆ เดินเที่ยวกาดกลางคืน ถนนคนเดินเชียงใหม่ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งที่นี่เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.กาดต้อนกอง มีทุกวันเสาร์ช่วงเช้า ณ ชุมชนสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม มีสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกซื้อหากันได้ นอกจากนี้สามารถชมสาธิตวิธีการเลี้ยงนกกระทา และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเยาวชนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร เช่น การปลูกผัก กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น กลองโบราณและ การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปิงได้อีกด้วย

4.ถนนคนเดินสายหัตถกรรมสันกำแพงเลือกชม เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของกินของฝาก ของที่ระลึก และรับชมการแสดงดนตรีโบราณของสันกำแพง ทุกวันเสาร์เวลา 15.00-22.00 น. ถนนคนเดินยางเนิ้ง อำเภอสารภี บริเวณถนนสายต้นยาง เส้นทางเชื่อมลำพูนเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายสินค้าการเกษตร อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเซรามิก เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนม และเครื่องใช้ในครัวเรือน ถนนคนเดินสายนี้ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีการจัดทางลาดและทางเดินเชื่อมส่วนใหญ่ราบเสมอกันทำให้คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถเข้าถึงได้โดยตลอดอีกด้วย

 
  แวะเที่ยวแล้ว ถึงเวลาแวะพัก  สำหรับสถานที่ๆใครๆไปเชียงใหม่ ต้องเหลียวสนใจ  กับ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว แห่งนี้ ....  
  2782449 2801014  
  2801015 11867782  
  2806576 11867529  
  247531 15072910050033230033 247531 15072910050033230031  
 

ข้อมูล : วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ดีเยี่ยมใน เชียงใหม่ ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะใน แม่เหียะ ตัวเมืองอยู่ห่างไปเพียง 8 km และสามารถเดินทางไปถึงสนามบินได้ภายใน 15 นาที ด้วยที่ตั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง เช่น วัดพระธาตุดอยคำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ผู้เข้าพักจะหลงรักโรงแรมแห่งนี้แน่นอน             

-การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าของ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำให้การเข้าพักที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้จัดหา ฟรี Wi-Fi ทุกห้องแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะที่จอดรถรูมเซอร์วิส ไว้ให้บริการไม่ว่าคุณจะพักห้องไหนจากห้องพักที่น่าดึงดูดใจกว่า 26 ห้อง ก้าวเข้าไป สลัดความเครียดที่แบกไว้ แล้วเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)ห้องปลอดบุหรี่เครื่องปรับอากาศโต๊ะเขียนหนังสือมินิบาร์ รื่นรมย์ได้ตลอดวันกับบรรยากาศผ่อนคลายของ อ่างอาบน้ำร้อนสระว่ายน้ำกลางแจ้งสปาบริการนวดสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายได้ที่ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

 
  11867471 11868059  
  11868071 11868061  
  36046987 36047021  
       

 

โครงการพิเศษสำหรับสมาชิก

eae 04

 akm    AK HOTELS card RED OK
 A K Hotels Exclusive Club     AK Hotels Privilege Club

 eae 04

     
  logo akmtravel  
       
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครฯ
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว เชียงราย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ส่วนลด บริการรถเช่า
ส่วนลด ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระเจ้า
ส่วนลด สนามกอล์ฟ
ส่วนลด สปา
ส่วนลด บริการสำรองตั๋วเครืองบิน
A K Hotels Exclusive Club
A K Hotels Privilege Club
AK Reward Point
Review Up Point
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ttt 2

ไปเที่ยวกันมั้ย..

จำนวนผู้เข้าชม

8407949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18115
8686
44114
8315731
26801
272652
8407949

Your IP: 3.236.97.49
ndUTCThu, 02 Jul 2020 16:51:57 +0000vUTCThu, 02 Jul 2020 16:51:57 +0000 UTC5107UTC: %2020-%07-%02 %16:%Jul:%nd