Get Adobe Flash player
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ เมืองพัทยา
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ เมืองพัทยา
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ เมืองเชียงใหม่
ส่วนลด ล่องเรือเจ้าพระยา พร้อมดินเนอร์แบบบุฟเฟต์
ส่วนลด โรงแรม & รีสอร์ท ทั่วประเทศไทย
Hot Promotions of the monthly
>>> ยิ่งใช้ ยิ่งได้ <<< รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย ในการพักผ่อน
  เชียงใหม่ เมืองอารยธรรมล้านนา แห่งการท่องเที่ยว...ไม่ไปไม่รู้ จากเมืองสู่ธรรมชาติ   
   DSF1310พพธภณฑสถานแหงชาตเชยงใหม 1409803659 1278387738 11  
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาค อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา มีรูปทรงเป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ตรงยอดจั่วประดับด้วยกาแลซึ่งเป็นแบบศิลปะตกแต่งพื้นเมืองล้านนา      
       
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516  ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุงทั้งเนื้อหาการจัดแสดง อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำภาคอย่างแท้จริง ส่วนจัดแสดงแบ่งเป็น2ชั้น ชั้นละ3ส่วน โดยรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาและชาวเขาเผ่าต่างๆ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ยังจะได้ศึกษาจากเนื้อหานิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวและหลักฐานภูมิเดิมก่อนมาเป็นแผ่นดินล้านนา การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่น่าสนใจของเผ่าลัวะ และหริภุญไชยรัฐแรกของภาคเหนือ ต่อเนื่องมาจนถึงการสถาปนานครเชียงใหม่ เรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักรล้านนา จากนั้นเข้าสู่ยุคของนครเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสยาม การค้า และเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม ตลอดจนแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนในชั้นล่างอีกด้วย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ใกล้ๆ กับวัดเจ็ดยอด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์และวันอังคาร ช่วงวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาฟรี  
  artinparadise2 artinparadise 1373612126   
  Art in Paradise : Illusion Art Museum พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ  Art in Paradise : Illusion Art Museum พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณจาง คยู ซุค (Mr. Jang Kyu Suk) ชาวเกาหลีใต้ เป็นผู้สร้างสรรค์และรวบรวมผลงานศิลปะร่วมกับจิตรกรชาวเกาหลีมืออาชีพที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศกว่า 10 ท่าน โดยใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้ หรือที่เรียกว่า Illusion Art ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด (Interactive Art) ให้ความรู้สึกเหมือนจริงเสมือนกับคุณได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมที่สวยงาม (Realistic Art)  ในพิพิธภัณฑ์นี้แบ่งภาพวาดออกไปแต่ละแนวและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเป็น 8 โซน ได้แก่ โซน AQUA ภาพวาดโลกใต้ทะเลให้เราได้ท่องดินแดนใต้สมุทรโซน ZOO สวนสัตว์โซน DINOSAUR สัตว์โลกล้านปีโซน SURREALISM ศิลปะเหนือจริงโซน CLASSIC ART ศิลปะยุคคลาสสิก ที่คุณก็เป็นศิลปินชื่อก้องโลกได้โซน LANNA (ลานนา) เพลิน ๆ กับวัฒนธรรมล้ำค่าโซน THAI ประเพณีไทย ซึ่งประกอบไปด้วยภาพการละเล่นของไทยที่สวยงาม และโซน EGYPTIAN อียิปต์โบราณ ให้คุณได้ท่องโลกเปิดประตูไปสู่ดินแดนลี้ลับ ซึ่งคุณสามารถเลือกถ่ายรูปตามความชอบตามแนวที่คุณสนใจได้หลากหลาย  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 199/9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ห้างสรรพสินค้าสีสวนเก่า) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ส่วนบัตรเข้าชมนั้น  (ปิดเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเวลา 19.30 น.)  
  DSC 0300 Cover-620x392 ชมชนวดเกต  
  ชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนโบราณ โดยรวมผู้คนจากหลายเชื้อชาติทั้งชาวจีน ฝรั่งและชาวพื้นเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก วัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนแห่งนี้ถูกสะท้อนผ่านรูปแบบของสถาปัตยกรรมชาติต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ภายในชุมชนมีวัดเกตุการามเป็นศูนย์กลางระหว่างแต่ละชุมชน แต่เดิมก่อนที่จะมีรถไฟมาถึง ชุมชนวัดพระเกตเคยเป็นท่าน้ำที่สำคัญของการเดินทางระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์(กรุงเทพมหานคร) ถึงจังหวัดเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ ทางตอนใต้ลงไป ต่อมาในปี พ.ศ.2339 ภายหลังการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมีการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นอย่างจริงจัง ย่านวัดเกตุจึงเริ่มมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น   สถานที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณแห่งนี้อยู่ ณ พิพิธภัณฑ์วัดเกต ภายในวัดเกต-การาม โดยมีการจัดแสดงทั้งสมบัติดั้งเดิมของวัด เช่น ช่อฟ้า ใบระกาซึ่งเป็นไม้แกะสลักจากโบสถ์เดิม ถ้วยชามฝาจีบ ภาชนะต่างๆ เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5324 8604 หรือ 0 5324 8607  ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวมความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศาสนาที่มีความหลากหลายในแต่ละยุคสมัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกลิ่นไอวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้จากอาคารบ้านเรือนที่งดงามตลอดสองฟากถนน เช่น บ้านอรพินทร์ บ้านสี่เสาหกเสา บ้านท่าชาติ โดยตลอดเส้นทางก็จะมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และขนมดั้งเดิมชื่อดังให้เลือกลิ้มลองความอร่อยได้อีกด้วย เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมูสูตรลุงจรและขนมตาลตระกูลเข็มเพชร์  
  DSC 0143 resize-1 5 19  
 

ถนนคนเดิน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เทศบาลเชียงใหม่ จะปิดถนนส่วนหนึ่งในเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าหัตถกรรมมาวางขาย ถนนคนเดินที่นี่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจากทุกภาคและชาวต่างประเทศหลากหลายภาษาทั้งยุโรป เอเชีย ถนนคนเดินที่เชียงใหม่มี 4แห่งด้วยกันคือ

1.ถนนคนเดินวัวลาย อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนวัวลายเป็นส่วนใหญ่ จึงมีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทำเครื่องเงิน ซึ่งทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกสรร

2.ถนนคนเดินท่าแพ อยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ หากมาเยือนในช่วงอากาศหนาว ๆ เดินเที่ยวกาดกลางคืน ถนนคนเดินเชียงใหม่ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งที่นี่เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3.กาดต้อนกอง มีทุกวันเสาร์ช่วงเช้า ณ ชุมชนสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม มีสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกซื้อหากันได้ นอกจากนี้สามารถชมสาธิตวิธีการเลี้ยงนกกระทา และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเยาวชนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร เช่น การปลูกผัก กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น กลองโบราณและ การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปิงได้อีกด้วย

4.ถนนคนเดินสายหัตถกรรมสันกำแพงเลือกชม เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของกินของฝาก ของที่ระลึก และรับชมการแสดงดนตรีโบราณของสันกำแพง ทุกวันเสาร์เวลา 15.00-22.00 น. ถนนคนเดินยางเนิ้ง อำเภอสารภี บริเวณถนนสายต้นยาง เส้นทางเชื่อมลำพูนเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายสินค้าการเกษตร อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเซรามิก เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนม และเครื่องใช้ในครัวเรือน ถนนคนเดินสายนี้ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีการจัดทางลาดและทางเดินเชื่อมส่วนใหญ่ราบเสมอกันทำให้คนที่ใช้ Wheel Chair สามารถเข้าถึงได้โดยตลอดอีกด้วย

 
  แวะเที่ยวแล้ว ถึงเวลาแวะพัก  สำหรับสถานที่ๆใครๆไปเชียงใหม่ ต้องเหลียวสนใจ  กับ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว แห่งนี้ ....  
  2782449 2801014  
  2801015 11867782  
  2806576 11867529  
  247531 15072910050033230033 247531 15072910050033230031  
 

ข้อมูล : วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ดีเยี่ยมใน เชียงใหม่ ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะใน แม่เหียะ ตัวเมืองอยู่ห่างไปเพียง 8 km และสามารถเดินทางไปถึงสนามบินได้ภายใน 15 นาที ด้วยที่ตั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง เช่น วัดพระธาตุดอยคำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ผู้เข้าพักจะหลงรักโรงแรมแห่งนี้แน่นอน             

-การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าของ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำให้การเข้าพักที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้จัดหา ฟรี Wi-Fi ทุกห้องแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะที่จอดรถรูมเซอร์วิส ไว้ให้บริการไม่ว่าคุณจะพักห้องไหนจากห้องพักที่น่าดึงดูดใจกว่า 26 ห้อง ก้าวเข้าไป สลัดความเครียดที่แบกไว้ แล้วเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)ห้องปลอดบุหรี่เครื่องปรับอากาศโต๊ะเขียนหนังสือมินิบาร์ รื่นรมย์ได้ตลอดวันกับบรรยากาศผ่อนคลายของ อ่างอาบน้ำร้อนสระว่ายน้ำกลางแจ้งสปาบริการนวดสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายได้ที่ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

 
  11867471 11868059  
  11868071 11868061  
  36046987 36047021  
       

 

โครงการพิเศษสำหรับสมาชิก

eae 04

 akm    AK HOTELS card RED OK
 A K Hotels Exclusive Club     AK Hotels Privilege Club

 eae 04

     
  logo akmtravel  
       

รีวิวจากลูกค้า ( Review ) แบ่งปันภาพสวย ๆ ในช่วงเวลาแห่งความสุข #โดนใจ

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครฯ
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว เชียงราย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่
ส่วนลด สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ส่วนลด บริการรถเช่า
ส่วนลด ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระเจ้า
ส่วนลด สนามกอล์ฟ
ส่วนลด สปา
ส่วนลด บริการสำรองตั๋วเครืองบิน

++ Hot !! Promotion ++

Duo Special

logologo akmtravel

HpvHex

A K Hotels Exclusive Club
A K Hotels Privilege Club
AK Reward Point
Review Up Point
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ttt 2

ไปเที่ยวกันมั้ย..

จำนวนผู้เข้าชม

11257748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12437
14766
103531
11003602
538442
409042
11257748

Your IP: 18.210.12.229
thAsia/BangkokFri, 26 Feb 2021 17:29:53 +0700vAsia/BangkokFri, 26 Feb 2021 17:29:53 +0700 ICT2902Asia/Bangkok: %2021-%02-%26 %17:%Feb:%th