เงื่อนไข และข้อตกลงการจองห้องพักโรงแรม และ รีสอร์ท
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองห้องพักผ่าน เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ หรือ www.ak.co.th
• “A K MARKETING TRAVEL AGENCY ” “เรา” หรือ “ak” หมายถึง บริษัทจำกัด เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่
• “ผู้เข้าพัก” “ท่าน” หรือ “สมาชิก A K PRIVILEGE CARD” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ได้ใช้บริการจองห้องพักโรงแรม และ รีสอร์ท
กับทาง A K MARKETING TRAVEL AGENCY
• “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากการให้บริการแล้วเสร็จในครั้งแรก
• “เว็บไซต์” หมายถึง www. ak.co.th ที่ทางเราจัดทำขึ้นเพื่อการจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 
 

ผลบังคับใช้

1. เงื่อนไขนี้ ครอบคลุมถึงการจองทุกอย่างที่กระทำ (โดยผ่านเว็บไซด์ของ ak.co.th หรือ โดยวิธีอื่น) กับ A K MARKETING TRAVEL AGENCY โดยท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการจองนี้ ในนามของสมาชิกทุกคนในคณะ ของท่าน
2 . การจอง หรือ การสั่งจองของท่าน จะถือว่าเป็นการเสนอซื้อที่พัก และ/หรือ การจัดการ การเดินทางนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขการจองนี้ สัญญาใดๆ
ระหว่างท่านกับ A K MARKETING TRAVEL AGENCY จะไม่ถือว่าเป็นผลจนกระทั่ง A K MARKETING TRAVEL AGENCY ได้ทำการ
ก) ออกหมายเลขการจองให้
ข) ยืนยันการจองโดยทางอีเมล์ หรือ ทางแฟกซ์ และอื่นๆ
ค) ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน
3 . การจองจะต้องมีการชำระเงินเต็มจำนวนในขณะที่จอง การชำระเงินต้องชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ การชำระผ่านบัตรเครดิต
หาก A K MARKETINGTRAVEL AGENCY ไม่สามารถยืนยันการจองที่พักที่ระบุเข้ามาครั้งแรกได้ อาจมีการเสนอทางเลือกอื่นให้ท่าน
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านรับทราบทางอีเมล์ การจองที่พักของท่าน จะถูกจัดเก็บโดยถือไว้ 48 ชั่วโมง หรือการแจ้งติดต่อกลับทางโทรศัพท์
เพื่อให้ท่านแสดงการยอมรับโดยการ ชำระเงินเต็มจำนวน หากไม่มีการชำระเงินเต็มตามจำนวนภายใน 48 ชั่วโมง หรือตามเวลาที่กำหนด
สำหรับการจองที่พักที่ได้รับหลังจากที่มีการยืนยันแล้ว จะมีผลถึงการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
4. ราคาจะแสดงตามสกุลเป็นเงินบาทไทยเท่านั้น แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยแปลงโดยอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และ เทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆ
5 การจองสำหรับการเดินทางใดๆ ที่กระทำน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง จะไม่ได้รับการยอมรับ หากการจัดการนั้นไม่ได้รับการแสดงว่า “สามารถใช้บริการได้”
6 โรงแรม, การจัดระดับดาวของโรงแรม เป็นการใช้เพื่อแสดงถึงคุณภาพ, ระดับการบริการ ,มาตรฐานอาหาร และ ระดับของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่มีให้ภายในโรงแรมโดยรวม โดยบรรทัดฐานที่ใช้ในแต่ละโรงแรมนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อบังคับที่กำหนดโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หัวข้อด้านล่างนี้
จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจถึงแต่ละประเภทห้องพักโรงแรม และ รีสอร์ท ของระดับที่คาดหวังได้ (การจัดระดับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
มิใช่เป็นการรับประกัน หรือรับรอง โดย A K MARKETING TRAVEL AGENCY ใดๆทั้งสิ้น)
• ระดับ 1 ดาว, โดยที่พักส่วนใหญ่จะเป็นอาคารขนาดเล็ก,เป็นทรัพย์สินที่ครอบครองได้ด้วย ตนเอง ซึ่งมักมีอาหารและเครื่องอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างจำกัด
• ระดับ 2 ดาว, เป็นที่พักมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก มากกว่า พนักงานต้อนรับ และพนักงานฝ่ายอื่นๆ
จะทำงานอย่างมืออาชีพมากกว่าโรงแรม ระดับ 1 ดาว บริการที่หลากหมายมากกว่า รวมทั้งเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม โดยห้องพัก บางห้อง
อาจมีห้องน้ำภายในห้องนอนด้วย แต่ไม่สามารถรับประกันได้
• ระดับ 3 ดาว, โรงแรมโดยปกติแล้ว จะมีขนาดที่สามารถรองรับพนักงานจำนวนมากขึ้นได้ ด้วยมาตราฐาน ระดับสูงขึ้น
พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายขึ้นด้วย โดยมี พื้นที่บริเวณต้อนรับลูกค้าและพื้นที่ส่วนสาธารณะ มีขนาดมากขึ้น
ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำ อยู่ภายในห้องนอน และอาจมีบริการอาหารบนห้องพักด้วย
• ระดับ 4 ดาว, โรงแรมในระดับนี้ มักมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน ในด้านระดับของ คุณภาพของเครื่องเฟอร์นิเจอร์,
การตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ห้องพักโดย ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่มากกว่าห้องพักที่มีระดับดาวน้อยกว่า อาจมีบริการที่หลากหลาย อาทิ
เช่น บริการขนกระเป๋า, บริการอาหารที่ห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง , ซักรีด และซักแห้ง
• ระดับ 5 ดาว, สำหรับที่พักประเภทนี้ ให้บริการจัดห้องพักที่มีขนาดพื้นที่กว้างขวางด้วยความ หรูหรา
พร้อมบริการที่เอาใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างไม่มีที่ติด้วย

 
 

ประเภทห้องพักที่ทาง A K MARKETING TRAVEL AGENCY ใช้อยู่ มีดังนี้

1. ห้องพักคู่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง เหมาะสำหรับ 2 ท่าน ( TWIN BED )
2. ห้องพักคู่เตียงใหญ่มีเตียงใหญ่เตียงเดียว เหมาะสำหรับ 2 ท่าน ( DOUBLE BED )
3. ห้องพักเตียงเดี่ยวมีเตียงเดี่ยวเตียงเดียว เหมาะสำหรับ 1 ท่าน ( SINGLE BED )
4. ห้องพักสำหรับ 3 ท่านมีเตียงเดี่ยว 2 เตียง หรือ เตียงใหญ่ 1 เตียง พร้อมเตียงเสริม 1 เตียง, หรือ มีเตียงใหญ่ 2 เตียง โรงแรมโดยส่วนใหญ่ไม่มีเตียงใหญ่ 1 เตียงสำหรับ 1 ท่านในห้อง
5. ห้องพักคู่ สำหรับ 1 ท่านมีเตียงเดี่ยว 2 เตียง หรือ เตียงใหญ่ 1 เตียงในห้องเดียว
6. ห้องพักสำหรับ 4 ท่านมีเตียงใหญ่ 2 เตียง หรือ เตียงเดี่ยว 4 เตียงในห้องเดียว เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน
7. ห้องพักคู่/ห้องพักคู่เตียงใหญ่ + เด็กห้องพักเตียงคู่ หรือ เตียงใหญ่เตียงเดียว พร้อมกับเตียงเสริมที่เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-18 ปี
8. เปลเด็ก หรือ เตียงเด็กเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี
ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระเพิ่มเอง ที่เกิดขึ้นมา (เช่น การเก็บเพิ่มตามปกติ, อาหาร, อาหารที่สั่ง เพิ่มเติม, มินิบาร์, การซักแห้งและซักรีด) ก่อนออกจากโรงแรม
- ท่านและสมาชิกอื่นๆ ในคณะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกในคณะ
- ท่านและสมาชิกในคณะ ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นโดยผู้จัดหาที่พักนั้นๆ หรือตามนโยบายที่ทางโรงแรมกำหนดไว้
- จำนวนผู้เข้าพักทั้งหมด (รวมทั้งทารกและเด็กแล้ว) ไม่ควรเกินจำนวนมากสุดที่อนุญาตให้ เข้าพักตามที่ระบุไว้บนเว็บไซด์
หรือตามรายละเอียดที่ทางโรงแรมกำหนดมิฉะนั้นท่านอาจถูกปฎิเสธการใช้ห้องพัก หรืออาจมีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ท่านจะได้รับการเรียกเก็บค่ามัดจำในวันเข้าพัก ซึ่งโดยปกติจะเก็บผ่านทางบัตรเครดิต เพื่อความสะดวกในการเก็บค่าใช้จ่าย
ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นมาในระหว่างที่ท่านเข้าพัก และจะได้รับเงินมัดจำคืนตอนออกจากที่พัก โดยมีการตรวจสอบความเรียบร้อยจากโรงแรมแล้ว
- ในเว็บไซด์อาจจะมีแผนผังของที่พักปรากฏรวมอยู่ด้วย ซึ่งหากมีแสดงว่าเป็นการนำเสนอ เป็นพิเศษของผู้จัดหาที่พักนั้นๆ
แผนผังที่เห็นจะเป็นการแนะนำที่พักโดยทั่วๆ ไปเท่านั้น ส่วนขนาดที่แท้จริง, การออกแบบ, พื้นผิว, การตกแต่งเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความ
สะดวกอาจแตกต่างจากที่เห็นในแผนผังก็ได้
A K MARKETING TRAVEL AGENCY มิได้รับรอง หรือแนะนำที่พัก หรือ บริการด้านการท่องเที่ยวใดๆ เป็นพิเศษ
เราได้ดูแลอย่างเหมาะสมด้านความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซด์ แต่ สามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งทราบล่วงหน้า
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซด์ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับการเดินทาง, การท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่พัก)
ถูกเผยแพร่ด้วยเจตนาอันดี แต่ท่านพึงตระหนักว่า A K MARKETING TRAVEL AGENCY ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทั้งหมดที่จัดหามาโดยทางผู้ให้บริการนั้นได้
• ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าพักและผู้ที่ติดต่อเพื่อการเข้าพักโรงแรม และ รีสอร์ท กับทาง A K MARKETING TRAVEL AGENCY ทุกท่าน
โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ทางเราได้ออกเอกสารยืนยันการจองห้องพัก (HOTEL VOUCHER / BOOKING CONFIRMATION)
ให้กับผู้เข้าพักและผู้ที่ติดต่อเพื่อการเข้าพักกับทาง A K MARKETING TRAVEL AGENCY

 
 

นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกห้องพัก

ในการยกเลิกการสำรองห้องพักทางเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับห้องที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการจองโดยเอกสาร (Hotel Voucher / BOOKING CONFIRMATION)
แต่หากห้องพักที่คุณจองได้รับการยืนยันแล้วจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ทางบริษัทจะแจ้งเงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพักให้กับทุกท่านที่
ได้ใช้บริการกับทางเรา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของลูกค้าและค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกการจอง เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดโดยทางโรงแรมจะมีอำนาจเหนือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในนี้ โดยที่ทางเราจะแจ้งลูกค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน
ช่วงอนุโลมภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับการจอง ที่กระทำขึ้นก่อนวันเข้าพัก 72 ชั่วโมง ช่วงอนุโลมนี้จะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันครั้งแรก
โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 
 

ยกเลิกการจองห้องพัก ช่วง Low Season

• มากกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าพักเก็บค่าบริการ 10% ของยอดทั้งหมด ขั้นต่ำ 500 บาท
• 4 - 6 วัน ก่อนวันเข้าพักเก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน ขั้นต่ำ 500 บาท
• น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันเข้าพักเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
• แจ้งออกก่อนกำหนดเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
• ไม่เข้าพักเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด

 
 

ยกเลิกการจองห้องพักช่วง High Season

• มากกว่า 21 วัน ก่อนวันเข้าพักเก็บค่าบริการ 10% ของยอดทั้งหมด ขั้นต่ำ 500 บาท
• 14-20 วัน ก่อนวันเข้าพักเก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก1 คืน ขั้นต่ำ 500 บาท
• น้อยกว่า 13 วัน ก่อนวันเข้าพักเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
• แจ้งออกก่อนกำหนดเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
• ไม่เข้าพักเก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
ยกเลิกการจองห้องพักช่วง Peak Season / Festive & Holiday / Long weekend
No Show (ไม่เข้าพัก)
ลูกค้าจำเป็นต้อง แจ้งกับทางเอเจนซี่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลล์ เพื่อทำการยกเลิกหรือแก้ไขการเดินทาง
และได้รับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงนั้น (ค่าใช้จ่ายตามตารางข้างต้น) ในกรณีที่ท่านไม่ได้เข้าพักโดยไม่ได้แจ้งหรือ
ไม่ได้รับการตอบรับจากทางเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นทางเราจะถือว่าเป็นการไม่เข้าพัก (No Show) ในกรณีนี้
ทางเอเจนซี่จะไม่คืนเงินค่าที่พัก(เก็บเต็มจำนวน)กับผู้จอง เนื่องจากทางโรงแรมถือว่าห้องดังกล่าวได้สำรองไว้สำหรับท่าน
และไม่สามารถขายให้กับผู้อื่นได้ ถือเป็นการเสียโอกาสในการขาย

 
 

แจ้งออกก่อนกำหนด / ลดเวลาการเข้าพัก

เรายินดีที่จะยืดหยุ่นในกรณีนี้ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีการคืนเงินทางเอเจนซี่จะต้องดำเนินนโยบายตามแต่ละโรงแรม
ถ้าโรงแรมคิดเงินคืนกรณีที่คุณยกเลิก ทางเราจำเป็นต้องคิดเงินคุณเช่นกัน แต่ถ้าหากทางโรงแรมยินดีคืนเงิน
ทางเราก็จะคืนเงินให้โดยเก็บค่าบริการ 5% ของยอดทั้งหมด ขั้นต่ำ 300 บาท คุณต้องแจ้งการออกก่อนกำหนดกับทางเราเพื่อดำเนินการก่อนที่คุณจะออกจากที่พัก

 
 

การจองห้องพักแบบจองด่วน

การจองห้องพักแบบจองด่วน คือ การจองห้องที่จองและยืนยันการจองภายใน 1-5 วันก่อนวันเดินทาง
นโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก
Low Season: ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันที่เข้าพัก
High Season: ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ ก่อนวันที่เข้าพัก
Peak Season/ Festive & Holiday: ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 21 วันทำการ ก่อนวันที่เข้าพัก
• กรณีมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทของทุกการแก้ไขในแต่ละครั้ง บวกเพิ่มส่วนต่างของค่าห้องพัก (ถ้ามี)
• กรณีมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก และจำเป็นจะต้องคืนเงิน คิดค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน 5% ของยอดเงินรวมที่ต้องคืน
บวกค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการจองห้องพัก 100 บาท
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิก แก้ไขและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการยืนยันจากทางบริษัทฯ ด้วยเอกสาร
เพิ่มหรือขยายเวลาพัก
หากคุณมีความต้องการที่จะเพิ่มหรือขยายเวลาเพื่อพักต่อ หลังจากที่คุณได้ทำการจองไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ท่านสมาชิกสามารถติดต่อทางเราเพื่อดำเนินการ
มิฉะนั้นลูกค้าต้องเสียค่าห้องพักในราคาที่ต่างจากเดิม (ราคาตามจริงของทางโรงแรม)
หมายเหตุ :
• Peak Season (15 ธันวาคม – 15 มกราคม) หรือตามนโยบายของโรงแรม,
• High Season (1 พฤศจิกายน –30 เมษายน) หรือตามนโยบายของโรงแรม,
• Low Season (1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม) หรือตามนโยบายของโรงแรม ยกเว้นโรงแรมที่เกาะสมุย

 
 

นโยบายในการชำระเงินคืน

A K MARKETINGTRAVEL AGENCY จะชำระเงินคืนให้แก่บุคคลที่ชำระค่าห้องพักโดยตรงกับทาง A K โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานการชำระเงินกับทางบริษัทฯ โปรดตรวจสอบเอกสารการจองหรือเอกสารยืนยันการจองทันทีที่ได้รับ หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับเพื่อ
ทำการแก้ไขทันที มิฉะนั้นทาง A K ถือว่าเอกสารที่ท่านได้รับถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
- กรณีที่มีการคืนเงินทางบัตรเครดิต หรือ เข้าบัญชีธนาคารให้แก่ลูกค้า ทาง A K MARKETING TRAVEL AGENCY
ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 1 เดือน

 
 

นโยบายความปลอดภัย

ทางเราจำเป็นต้องขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการจอง เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรเครดิต (กรณีชำระทางบัตรเครดิต)
เพื่อดำเนินการจองห้องพักแก่ท่านหรือติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ข้อมูลของลูกค้าจะถือเป็นความลับของบริษัท
ไม่สามารถเผยแพร่แก่บุคคลที่สามเว้นแต่จะมีการอนุญาติจากลูกค้า
ลิงค์
เอ เค ดอทซีโอดอททีเอช อาจมีการลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ อันอาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์นั้นๆ
ใครอีกบ้างสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลลูกค้าของ เอ เค ดอทซีโอดอททีเอช ได้
เอ เค ดอทซีโอดอททีเอช ไม่ขาย ให้เช่า หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลอื่น เว้นแต่
ก.) ถูกบังคับโดยกฎหมาย
ข.) ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ เอ เค ดอทซีโอดอททีเอช
ค.) เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าหรือส่วนรวม

 
 

เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่าน

ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเราจะใช้แจ้งหักค่าใช้จ่ายกับทางสถาบันการเงินของท่านเท่านั้น หลังจากทำการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะไม่มีการเก็บข้อมูล
หรือไม่เผยแพร่แก่ผู้ใดเป็นอันขาดจะแน่ใจในระบบความปลอดภัยของเอ เค ดอทซีโอดอททีเอช ได้อย่างไร
เอ เค ดอทซีโอดอททีเอช มีระบบดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด
มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางธนาคาร เจ้าของรหัสร้านค้ารับบัตร และ ทั้งนี้ทางเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อความมั่นใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

 
 

เงื่อนไขทั่วไปเพิ่มเติม

- ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขในการใช้งาน (หรือเรียกว่า "เงื่อนไข") ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บจก. เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่
และ เว็บไซต์ www.ak.co.th รวมถึง เพจต่างๆ ที่จัดทำขึ้นด้วยบริษัทฯ ( หรือเรียกว่า “เรา” หรือ “ak”) และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน
สมาชิกของเว็บไซต์ทุกคน สมาชิกของบริษัททุกคน รวมถึง ทุกคนที่ใช้บริการ ผ่านเพจต่างๆที่จัดทำขึ้นด้วย บริษัทฯ
(หรือเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ "ท่าน" ) จะต้องกระทำตาม ผู้ใช้ จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับ เงื่อนไข นี้ และปฏิบัติตามทุกครั้งเมื่อใช้บริการ
(หรือเรียกว่า "บริการ") ภายในเว็บไซต์ ak ไม่ว่าจะเป็น บริการ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ บริการ ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ และเพจ
- ผู้ใช้ จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ คำแนะนำ เงื่อนไข หรือคำเตือนอื่น ๆ ที่ออกโดยวิธีต่าง ๆ จาก ak ด้วย
• การใช้คำในเว็บไซต์ และ เพจ
การใช้คำต่าง ๆ มีความหมายตาม เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- "รีวิว" (reviews) หมายถึง การประเมิน ความคิดเห็น รูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง และข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจาก ผู้ใช้
• การให้บริการ
- ak สามารถตัดสินใจกฎระเบียบในการให้ บริการ เช่น กฎระเบียบของการ รีวิว , การโฆษณาหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสาร,
ข้อมูลทางด้านระบบหรือ บริการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควร และ ผู้ใช้ จะต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว
- ak สามารถทำการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ บริการ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า
และ ak จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของการ บริการ ต่อ ผู้ใช้
• การสมัครสมาชิก
- ในการใช้ บริการ , ผู้ใช้ ที่ต้องการจะโพสต์ รีวิว จะต้องสมัครสมาชิกก่อนเสมอ โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ตามหัวข้อที่ ak ได้กำหนดไว้
• การกระทำต้องห้าม
- ผู้ใช้ จะต้องไม่กระทำการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อใช้ บริการ ของเว็บไซต์ และ เพจ
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือมีเจตนาที่ขัดต่อกฎหมาย
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่ขัดแย้งกับศีลธรรม
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่มีผลกระทบด้านลบต่อเด็กและเยาวชน
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความรุนแรง รวมไปถึงการใช้คำพูดเชิงอรรถาธิบาย
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การแตกแยก และการแบ่งพวก
โดยเจตนาก่อให้เกิดความวุ่นวายและการทะเลาะวิวาท
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่ทำลายชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดลิขสิทธิ์
ละเมิดเครื่องหมายการค้า ของ ผู้ใช้ งานท่านอื่น ของบุคคลที่สาม หรือของ ak
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง ที่เป็นการบรรยาย การแนะนำ อันนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ
ต่อสินค้าหรือ บริการ ที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ นามแฝง อันเป็นเจตนาขายสินค้า/ บริการ ที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ
หรือมีเจตนาที่เป็นไปในทางการค้า
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการโฆษณาเชิงธุรกิจ โฆษณาแฝง การขายสินค้าหรือ บริการ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่ก่อความรำคาญ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบแก่ ผู้ใช้ งานท่านอื่น
แก่บุคคลที่สาม หรือแก่ ak
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการแอบอ้าง ผู้ใช้ คนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือของ ผู้ใช้ เองในที่สาธารณะ หรือ
การร้องขอให้ ผู้ใช้ อื่นเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่มี URL, link, อีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่บิดเบือนความเป็นจริง หรือแตกต่างจากไอเท็มจริง
*การเพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ อื่น ๆ ที่ ak พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
- การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับไอเท็ม โดยตรง หรือเกี่ยวข้องเป็นพนักงาน เพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ
ที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ไอเท็มนั้น ๆ โดยหวังผลทางการค้า
- การกระทำที่จะเป็นการทำลายระบบคอมพิวเตอร์และการให้ บริการ ของ ak ด้วยการเขียนโปรแกรม, scripts หรือ
code ที่เป็นอันตราย หรือการเจาะระบบข้อมูล และอื่น ๆ
- การกระทำอื่น ๆ ใดที่ ak เห็นว่าไม่เหมาะสม
- ถ้า ผู้ใช้ ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข ดังกล่าว ak สามารถตัดสินใจกระทำการได้ดังต่อไปนี้
*เปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของ รีวิว ที่ขัดแย้งกับ เงื่อนไข
*เปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของ รีวิว ในอดีตของ ผู้ใช้ ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข
*หยุดหรือระงับการให้ บริการ ชั่วคราวกับ ผู้ใช้ ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข
*หยุดหรือระงับการให้ บริการ เป็นการถาวรกับ ผู้ใช้ ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข
*ยกเลิกการเป็นสมาชิก
*หรืออื่น ๆ ที่ ak พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร
• การใช้งานรีวิว
- เวลาในการโพสต์ รีวิว และระยะเวลาในการเก็บ รีวิว ไว้ในเว็บไซต์และเพจ เป็นการตัดสินใจของ ak และ ผู้ใช้ ไม่สามารถโต้แย้งได้
- ak สามารถใช้ รีวิว ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้ฟรี และสามารถคัดลอก แก้ไข/เพิ่มเติม ทำซ้ำ อ้างอิง เปิดเผย ตีพิมพ์ หรือกระทำอย่างอื่นได้ฟรี
โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้ง ผู้ใช้ ทราบ
• ความรับผิดชอบของผู้ใช้
- ถ้า ผู้ใช้ ไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด และ นำมาซึ่งความเสียหายกับ ผู้ใช้ เอง, กับบุคคลที่สาม
หรือกับ ak ,ผู้ใช้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว และ ชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าทนาย
- ถ้า ผู้ใช้ ไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด และนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย การตำหนิต่อว่า
หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อ ผู้ใช้ รายอื่น, ต่อบุคคลที่สาม หรือต่อ ak ,ผู้ใช้ จะต้องเร่งรีบกระทำการแก้ไขด้วยตนเอง โดย ak
จะไม่มีส่วนรู้เห็นในการแก้ไขนั้น
• ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบ
- รีวิว ถูกนำเสนอโดยความรับผิดชอบของ ผู้ใช้ , ak ไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือ อื่น ๆ
เกี่ยวกับ รีวิว ได้
- ak ไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบ รีวิว ก่อนทุกครั้งที่จะทำการโพสต์ว่า รีวิว ดังกล่าว ถูกต้องตรงตาม เงื่อนไข หรือไม่
- ผู้ใช้ ยอมรับว่าหากมีการระงับการให้ บริการ ชั่วคราว อันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงระบบประจำงวด, ปัญหาของเครือข่าย หรืออื่น ๆ
ak จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว
- นอกเหนือจาก เงื่อนไข ที่กล่าวมาแล้ว ak จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการ บริการ, เกิดจาก ผู้ใช้ หรือเกิดจากบุคคลที่สาม
• เหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ak จะไม่รับผิดชอบหากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ผิดจาก เงื่อนไข เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นเกินขีดความสามารถในการควบคุมของ ak
• ข้อห้ามในการคัดลอก/ทำซ้ำ ห้ามมิให้ คัดลอก ทำซ้ำ เปิดเผย จัดหา ตีพิมพ์ หรือวิธีอื่นใด ซึ่งได้มาจาก รูปแบบของเว็บไซต์ ข้อมูลของระบบ
การออกแบบข้อมูล การออกแบบระบบ ไอเดีย ความคิด บทความ รูปภาพ รูปวาด ชื่อหรือสิ่งอื่นใดหรือการให้ บริการ ของ ak โดยเด็ดขาด

 
 
 
 

 

โครงการพิเศษสำหรับสมาชิก

eae 04

     
 akm    AK HOTELS card RED OK
 A K Hotels Exclusive Club     AK Hotels Privilege Club

 eae 04

++ Hot !! Promotion ++

Duo Special

logologo akmtravel

HpvHex