logo 2559 บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ มกราคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการจัดหาที่พักโรงแรม และรีสอร์ท ภายในประเทศไทย เพื่อบริการให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทยในราคาพิเศษ และ โรงแรมที่มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับราคา โดยปัจจุบันทางบริษัทได้มีคอนแทรคกับโรงแรมภายในประเทศไทยมากถึง 2,000 โรงแรมและจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถสูงสุด

เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนทั้งในรูปแบบส่วนตัว
ครอบครัว , ธุรกิจ และ อื่นๆ ตามความต้องการทั้งนี้ทางบริษัท ขอขอบพระคุณท่าน
สมาชิกทุกท่านอย่างสูงที่ให้เกียรติมอบความไว้วางใจ เลือกใช้บริการ

   “ คิดจะเที่ยว คิดถึง เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ฯ น๊ะคะ “

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ผู้นำการเป็นบริษัท จัดหาที่พัก ที่ดี และมีมาตรฐาน ด้วยราคาประหยัด สำหรับคนไทย
บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด คือ บริษัททัวร์ท่องเที่ยว และ จัดหาที่พัก ให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทย
ได้เดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ในรูปแบบแพ็คเกจราคาประหยัด พร้อมมาตรฐานการบริการที่ดี และ
ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งในตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด
จึงได้วางนโยบาย และดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ดังนี้ มุ่งเน้นให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการ
จัดหาห้องพักโรงแรม และ รีสอร์ทที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา รวดเร็ว สะดวก สบาย ประหยัด คุ้มค่า
และ มีประสิทธิภาพ มองหาโอกาสในการ สรรหาโรงแรม และ รีสอร์ทใหม่ๆ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในการแนะนำให้ลูกค้ารู้จัก
และ ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง ทุกๆเทศกาลวันหยุดพักผ่อน พัฒนาระบบปฏิบัติการ การให้บริการ พัฒนาแพ็คเกจ
องค์กร และ บุคลากรทุกคน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด 
พัฒนาเครือข่ายร่วมมือสร้างพันธมิตรทางด้านธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกโอกาส
เนื่องจากความสำเร็จนั้นเกิดจากระบบการจัดการ ปรับเปลี่ยนทิศทางการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักปรัชญา
ดำเนินงานการให้บริการทางด้านสำรองห้องพักโรงแรม และ รีสอร์ทภายในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ ประหยัดทั้งเงิน และ เวลา รวดเร็ว และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 877/29 ถนน พระราม 9 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ภายใต้ข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตามใบอนุญาตประกอบการ เลขที่ 12/01800 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ทุกประการ
 

 

โครงการพิเศษสำหรับสมาชิก

eae 04

     
 akm    AK HOTELS card RED OK
 A K Hotels Exclusive Club     AK Hotels Privilege Club

 eae 04

++ Hot !! Promotion ++

Duo Special

logologo akmtravel

HpvHex